دوره‌ها

کارگاه بدن خوانی اشکان شریعت

کارگاه بدن خوانی با اشکان شریعت

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین کارگاه بدن خوانی خانه هنر فروردین مدرس: اشکان شریعت موسسه: خانه […]

کارگاه بدن خوانی با اشکان شریعت Read More »

کارگاه تئاتر مستند مهام میقانی

کارگاه تولید اجرای مستند مهام میقانی

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین کارگاه تولید اجرای مستند با مهام میقانی طرح درس کارگاه هجده

کارگاه تولید اجرای مستند مهام میقانی Read More »

بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران

بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین https://farvardinart.com/wp-content/uploads/2021/05/Erfan-Nazer-Summer-Workshop-1400-1.mp4 بدن ایدئولوژیک: تئاتر و نمایشنامه‌نویسی به عنوانِ پدیده‌های نوینی به

بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران Read More »

کارگاه سانتاگ خوانی با صالح نجفی

کارگاه سانتاگ خوانی با صالح نجفی

«علیه تفسیر» مجموعه‌ای از جستارهای سوزان سانتاگ است که در سال 1966 به نشر رسید. این مجموعه شامل بعضی از مشهورترین نوشته‌های اوست، مانند «دربارۀ سبک» و جستار «علیه تفسیر» که عنوان مجموعه از آن اخذ شده است. سانتاگ در این جستار نشان می‌دهد که رهیافت جدید به نقدنویسی و زیباشناسی تأثیرِ لذت‌بخش و حتی

کارگاه سانتاگ خوانی با صالح نجفی Read More »

دوره ششم و هفتم درام نویسی خانه هنر فروردین

دوره ششم و هفتم درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

دوره ششم و هفتم درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

دوره پنجم درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

دوره پنجم درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

دوره چهارم درام نویسی خانه هنر فروردین

دوره چهارم درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

دوره چهارم درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

سومین دوره درام نویسی خانه هنر فروردین

سومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

سومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

https://farvardinart.com/wp-content/uploads/2020/06/41.jpg

دومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

دومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

نخستین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

نخستین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

نخستین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

سبد خرید
پیمایش به بالا