دوره درام نویسی

سومین دوره درام نویسی خانه هنر فروردین

سومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

سومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

https://farvardinart.com/wp-content/uploads/2020/06/41.jpg

دومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

دومین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

نخستین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

نخستین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم. فرم اطلاع رسانی دوره‌ها و ورکشاپ‌های خانه هنر فروردین

نخستین دوره‌ی درام نویسی خانه هنر فروردین Read More »

سبد خرید
پیمایش به بالا