بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران

برگزارکننده: مدرسه‌ی تخصصی نمایش‌نامه‌نویسی خانه هنر فروردین

زمان:  1401

تلگرام: 09999986329

شماره تماس: 02188906329

اشتراک

اساتید بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران

بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران

ثبت نام این دوره به اتمام رسیده است. با تماس با خانه هنر فروردین از زمان دوره جدید و پیش ثبت‌نام دوره آگاه شوید یا فرم زیر را تکمیل کنید ما به شما اطلاع می‌دهیم.

 

بدن ایدئولوژیک:

تئاتر و نمایشنامه‌نویسی به عنوانِ پدیده‌های نوینی به ایران وارد شدند تا بتوانند فرآیند مدرن شدن ایران را تسهیل و ایرانیان را با حقوق جدید انسانی و عالمِ جدید غرب (مدرنیته) آشنا کنند.

در تضاد با این رویکرد آغازین، پس از انقلاب مشروطه و مدرنیزاسیون رضاشاه، گروهی از روشنفکران و هنرمندان – متأثر از افکار روشنفکرانِ غربی منتقدِ مدرنیته – در مخالفت با بسط یافتنِ ارزش‌های غربی، از شرق‌گرایی دفاع کردند و ضد غرب‌گرایی شدند. تئاتر، و به زبانی دقیق‌تر نمایشنامه‌نویسی، که در ابتدای ورودش به ایران به جهتِ متمدن ساختن و غربی کردنِ مردم ایران تعریف می‌شد، از دهه‌ی 40 به این‌سو حاملِ اندیشه‌های ضد غربی و دفاع از هویت شرقی شد.

یکی از گفتمان‌هایی که در ایجاد این تضاد بنیادین، در میانِ نمایشنامه‌نویسان تأثیر بسزایی گذاشت، گفتمانِ شرق‌شناسی و به‌ویژه “شرق‌شناسی وارونه” بود؛ شرق‌شناسی وارونه، برخلاف شرق‌شناسی که شرق را از چشم‌انداز غربیان تعریف می‌کند، می‌خواهد که شرقیان خویشتن خویش را تعریف کنند و غرب را ذاتاً متفاوت و در تضاد با ارزش‌های اصیل و حقیقی شرق صورت‌بندی و در برابر بسط و سیطره‌ی مدرنیته، از شرق اصیل حفاظت کند.

متأثر از این رویکرد، از دهه‌ی 1340 خورشیدی، نمایشنامه‌هایی پدید می‌آیند که نمایانگر ارزش‌های شرقی در برابر غربی هستند و آن ارزش‌های را از طریق “کلام، اعمال و اشیاء” آشکار می‌کنند.

با تسلط شرق‌گرایی بر اندیشه‌ی نمایشنامه نویسان، حتی تصویری که از بدن شخصیت‌ها در ادبیات نمایشی ایران ارائه می‌شود، از این رویکرد مستثنا نمی‌شود و بدنِ شخصیت‌ها ارزشی ایدئولوژیک، بر مبنای شرق‌شناسی وارونه، به خود می‌گیرد.

بر این مبنا و با توجه به رویکرد فوق، فرضیه‌ی من این است که متأثر از گفتمان شرق‌شناسی وارونه، ادبیات نمایشی ایران نیز وارد جدال ایدئولوژیک میانِ شرق و غرب شد و در اندیشه‌ی حاکم بر آثار نیز تأثیرگذاشت و نمود یافت.

این نمودها نه‌تنها در زبان و ایده‌های موجود در اثر بلکه در تصویر و توصیفاتی که نمایشنامه نویسان از بدنِ شخصیت‌ها ارائه می‌کنند و نشانه‌هایی که شخصیت‌ها بر بدنِ خود دارند و حمل می‌کنند، مشاهده می‌شود و قابل‌ تحلیل است. توجه و تمرکز بر بدنِ ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران نه‌ تنها آشکارکننده‌ی وجه ایدئولوژیک نمایشنامه است بلکه معمولاً در پژوهش‌های صورت گرفته بر نمایشنامه‌نویسی ایران، اغلب بر روی زبان، روایت و شخصیت‌پردازی تمرکز می‌شود و توجه به بازنمایی بدن، که درواقع نخستین پدیداری است که انسان از طریق آن عالم و جهانِ خارج را ادراک و به‌واسطه‌ی آن اندیشه و افکار خود را بیان می‌کند، مورد غفلت قرار می‌گیرد.

عرفان ناظر

شهریه و نحوه پرداخت هزینه دوره

در خانه هنر فروردین ما همراه شما هستیم و شرایط را با شما پیش خواهیم برد.

شرایط پرداخت نقدی:

برای پرداخت نقدی شما می‌توانید از طریق وبسایت اقدام کنید یا به صورت حضوری به خانه هنر فروردین بیایید.

شرایط پرداخت اقساط:

برای پرداخت اقساطی ما با شما نهایت همراهی را داریم هدف ما حضور و آموزش هنرجویان است. حتما با ما تماس بگیرید تا شرایط را براساس نیاز شما تعیین کنیم.

"ضروری" indicates required fields

نامضروری

آلبوم خانه هنر فروردین

سبد خرید
پیمایش به بالا